İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesilemeyeceği 24EYL
İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesilemeyeceği
İşe Başlatmama Tazminatından Gelir Vergisi Kesilemeyeceği – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/34823
Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı 24EYL
Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı
Kıdem Tazminatı – Kıdem Tazminatının Fesih Tarihindeki Tavanı Aşamayacağı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/21126
Yaş Dışında Emeklilik Koşullarını Taşıdığı İçin İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Gerektiği 24EYL
Yaş Dışında Emeklilik Koşullarını Taşıdığı İçin İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Gerektiği
Yaş Dışında Emeklilik Koşullarını Taşıdığı İçin İş Sözleşmesini Sona Erdiren İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Gerektiği – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/22193
Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı 24EYL
Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı
Şirketteki Hisselerini Devreden Şirket Müdürünün, Devri Tescil ve İlan Ettirmemesi Durumunda Şirket Vergi Borcundan Sorumlu Tutulacağı – Danıştay 4. Daire Kararı E: 2016/13717
Fesih Bildirim Süresi İçerisinde Tarafların Hak ve Borçları 24EYL
Fesih Bildirim Süresi İçerisinde Tarafların Hak ve Borçları
Fesih Bildirimi – Fesih Bildirim Süresi İçerisinde Tarafların Hak ve Borçlarının Devam Ettiği – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK 24EYL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayımlandı
YABANCI SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 20EYL
YABANCI SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
YABANCI SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
KVKK – Biyometrik Veriler Rehberi yayımlandı 18EYL
KVKK – Biyometrik Veriler Rehberi yayımlandı
Kanun ile özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılan biyometrik veri, bugüne kadar yayımlanmış mevzuatta kapsamlı olarak tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, kişisel verilerin korunması alanında önemli değişiklikler yapan ve yenilikler getiren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün (GVKT) 4 üncü maddesindeki biyometrik veri tanımının bu alanda şimdiye kadar yapılmış en kapsayıcı tanım olduğu düşünülmektedir. Kanunla ilişkili detaylı bilgi için tıklayın
Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanma Esasları 17EYL
Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanma Esasları
Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Hesaplanma Esasları – Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı E: 2015/6012
Kıdem Tazminatına Dahil Edilecek Kalemler 17EYL
Kıdem Tazminatına Dahil Edilecek Kalemler
Kıdem Tazminatına Dahil Edilecek Kalemler – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/5964
Fazla Çalışmanın İspatı 17EYL
Fazla Çalışmanın İspatı
Fazla Çalışmanın İspatı – Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı E: 2020/3047 T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/3047 Karar No: 2020/10198 Tarihi: 01/10/2020 » Fazla Çalışmanın İspatı » İmzalı Ücret Bordrolarının Sahteliği Kanıtlanmadığı Sürece Fazla Çalışmaların Ödendiğini Göstereceği » İmzalı Ücret Bordrolarında İşçinin İhtirazı Kaydının Bulunması Halinde Daha Fazla Çalışma Yapıldığının Yazılı Delille Kanıtlanmasının Gerektiği » Bordrolarda İşçinin İmzasının Bulunmadığı veya Bordro İmzalatılmadığı Durumlarda Bankaya Yatırılan Fazla Çalışma Ücretlerinin Eksik Olduğunu İşçi İhtirazı Kayıt Koymasa da Her Türlü Delille İspat Edilebileceği
Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği 10EYL
Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği
SGK Genelgesi 2021/30 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.