Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla 15OCA
Güncel SUT – 30/12/2020 Tarihli İtibarıyla
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ
2020 Ekim Ayı İşsizlik Rakamları 15OCA
2020 Ekim Ayı İşsizlik Rakamları
ürkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı veriler şu şekildedir. İşsizlik oranı %12,7 seviyesinde gerçekleşti Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile %14,8 oldu.
ÖNEMLİ KÇÖ DUYURUSU 15OCA
ÖNEMLİ KÇÖ DUYURUSU
Yeni KÇÖ Başvuru ve Uzatma süreci ile ilgili aşağıdaki yer alan açıklamaları Önemle Bilginize Sunarız. • 01.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında kesintisiz olarak KÇÖ’den yararlanan kişilerin Ocak 2021 tarihinden sonraki uzatma işlemleri sistem tarafından otomatik yapılacaktır. (Personelin KÇÖ Başvurusunda 45/45 olarak bildirilmesi ve ilgili tarihten bugüne kadar “0” Gün Çalışma - “30” Gün KÇÖ bildirilmesi halinde ek başvuru gerekmemektedir. Oran Excel tablosunda yer alan başvuru saatinin altında ORAN DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİRİR bir KÇÖ bildirimi yapılması halinde yeni başvuru gereklidir
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 24-27-28 Geçici Maddelerindeki Tutarların Artırılması 14OCA
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 24-27-28 Geçici Maddelerindeki Tutarların Artırılması
Özet: Asgari ücret artış oranına (%21,56) bağlı olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 24-27-28. Geçici Maddelerindeki tutarlar Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılmıştır.
Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi SGK Genelgesi 2020-53 08OCA
Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi SGK Genelgesi 2020-53
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Ek Nihai Protokolü 19/10/1971 tarihli ve 13991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 02/09/1971 tarihli Kararı uyarınca 01/01/1969 tarihinden geçerli olmak üzere 01/01/1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Sözleşme 01/04/1981 tarihli ve 17210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/06/1981 tarihinde halen uygulanmakta olan son şeklini almıştır.
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar 08OCA
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kredi Kullanmak Suretiyle Emekli Olma İmkânı Getirildi 08OCA
Kredi Kullanmak Suretiyle Emekli Olma İmkânı Getirildi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde yer alan habere göre, SGK ile Kamu Bankaları Arasında Kredi İş Birliği Protokolü İmzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz ‘’Her zaman olduğu gibi bu ve benzer düzenlemelerle vatandaşlarımızın yanındayız’’ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında 7256 sayılı Yapılandırılma Kanunu kapsamında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi iş birliği protokolü imzalandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Erdoğan Özen Konferans Salonunda gerçekleşen Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Lütfü Çelebi katıldı.
Aralık 2020 Enflasyon Rakamları 08OCA
Aralık 2020 Enflasyon Rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı Aralık 2020’ye ait enflasyon verileri şu şekildedir: Aralık 2020 Yİ-ÜFE Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık %2,36 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi.
27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri 08OCA
27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri
Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 28 inci madde eklenmiş olup, anılan maddede; “1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olanlar, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile yabancılar hariç; özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/4/2020 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan ya da daha önce tescil edildiği hâlde 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen özel sektör işyerlerinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işe alınanların fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır. Bu maddeyle sağlanan destekten yararlananlar geçici 27’nci maddede düzenlenen destekten yararlanamaz.” hükmü yer almıştır.
17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri 08OCA
17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri
17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri (4447 Sayılı Kanun’un Geçici 27’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği) Bilindiği üzere, 17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna geçici 27 nci madde eklenmiş olup, anılan maddenin (a) bendinde “Fiilen çalıştırılmaları hâlinde, prim ödeme gün sayılarının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene Fondan destek sağlanır.” hükmü yer almıştır.
2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 08OCA
2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı
1- Bilindiği üzere, 1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.” hükmü yer almaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04OCA
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete Sayı: 31350 (2.Mükerrer)

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.