KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, KVKK/GDPR ve veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik danışmanlık hizmetini; Deneyimli ve alanında uzman kadromuz ile iş ortaklarımıza Kanun ve ilgili yasal mevzuata uyum süreci çerçevesinde ve bu hukuk dalında yaşanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak, kapsamlı ve kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktayız. Bu yönde sağladığımız KVKK Uyumluluk Çözümlerimiz arasında KVKK hukuk değerlendirmesi ve yükümlülükler, kişisel veri envanteri, uyum danışmanlığı ve çözümleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda sizlere somut durumun gerektirdiği ihtiyaçları da gözeterek aşağıdaki hizmetleri sağlamaktayız:

  • Sözleşmelerin revize edilmesi,
  • Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Kamera ile gözetleme, elektronik ve biometrik giriş ve zaman belirleme, elektronik yer belirleme (GPS) ve elektronik iletişimin gözetlenmesi gibi elektronik gözetleme yöntemlerinin iş yerlerindeki kullanımlarının hukuka uygunluğunun sağlanması noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasında ilgili kanun ve mevzuata uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bu çerçevede sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak mevzuat bağlamında şirket çalışanlarının bilgilendirilmesi ve eğitimler verilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu idari prosedürlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmesi,

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.