İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI DANIŞMANLIĞI
• Çalışma Bakanlığı ve İş-Kur tarafından yapılan/yapılacak denetimlerde izlenecek yol haritası ve çözüm önerileri sunulması • Sosyal Güvenlik Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti, • Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması...
 • Çalışma Bakanlığı ve İş-Kur tarafından yapılan/yapılacak denetimlerde izlenecek yol haritası ve çözüm önerileri sunulması
 • Sosyal Güvenlik Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti
 • Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması, 
 • İdari Para Cezaları ve Prim Farklarına İtiraz Sürecinde Verilen Danışmanlık
 • İşyeri Kayıt ve Belgelerine İlişkin Tüm Süreçlerde Destek Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi, 
 • Bildirgelere İlişkin Dilekçelerin Hazırlanarak Kuruma Sunulabilir Hale Getirilmesi, 
 • Yargı Aşamasına Taşınan İşlemler İçin Gerekli Tüm Danışman Desteğin Sağlanması,
 • Taraf Olunan veya Olunmayan Dava Dosyaları İçin Dışarıdan Hukuki Mütalaa (Uzman Görüşü) Verilmesi, 
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari/Adli Yargı Kapsamında Tüm Süreçlere İlişkin Sair Hizmetlerin Verilmesi, 
 • İşveren-Çalışan İlişkisinin Kurulması ve Devamının Sağlanması, Bu Aşamada Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, 
 • İşe Alım Süreçlerinin Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi, İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Revize Edilmesi, 
 • Hazırlanmış Sözleşmelerin Denetiminin Gerçekleştirilmesi, 
 • Kurulmuş İş İlişkilerine Dair Bilgi ve Belgelerin Denetlenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Amacıyla Hukuki Destek Sağlanması, 
 • İşyeri Özlük Dosyalarının Denetlenerek Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi, 
 • İşyeri Yönetmeliklerinin Denetlenmesi, Eksikliklerin Giderilmesinin Sağlanması ve Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi, 
 • İş İlişkilerinin Sona Ermesi Süreçlerinde Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi ve Bu Kapsamda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi, 
 • İşçi işveren uyuşmazlıklarında; İhtilaflı işlemler ve Yargısal süreçlerde işverenlere destek verilmesi
 • İş sözleşmeleri, işyeri yönetmeliği, yazışma ve tutanak şablonları hazırlanması

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.