İş Kur Aktif İşgücü Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Genelgesi İle İşbaşı Eğitim Program Değişiklikleri 06MAY
İş Kur Aktif İşgücü Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Genelgesi İle İşbaşı Eğitim Program Değişiklikleri

İş-Kur Aktif İşgücü Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Genelgesi İle İşbaşı Eğitim Program Değişiklikleri

İŞKUR tarafından yenilenen aktif işgücü yönetmeliği ve aktif işgücü genelgesi ile işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 

Yapılan değişikliklerle;

 1. İşverenlerin işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmesi için program düzenlemek istediği il içerisinde en az 5 çalışanı olması gerekmektedir.
 2. İEP katılımcısının programın başlayacağı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olarak çalışmamış olması gerekmektedir. Ayrıca işbaşı eğitim programına katılabilmek için gerekli olan işsizlik süresi İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecektir.
 3. İşbaşı eğitim programları, katılımcıların en az yüzde yetmişini (%70), altmış günden az olmamak üzere fiili program gününün en az üç katıkadar süreyle istihdam edeceğini taahhüt eden işverenlerle düzenlenebilecektir.
 4. İEP düzenlenebilmesi için işverenin program düzenlenecek ilde talep edilen meslekte çalışanın olması veya yakın meslekte çalışanının bulunması gerekmektedir. Talep edilen meslekte veya bu mesleğe yakın bir meslekte sigortalısı olmayan işyerlerinde İEP düzenlenmeyecektir.
 5. İşbaşı eğitim programları Türk Meslekler Sözlüğünde nitelik gerektirmeyen meslekler grubunda yer alan meslekler için program düzenlenemez.
 • Bilişim ve imalat sektörlerinde ve belirlenen mesleklerde en fazla 8 takvim ayı ve en fazla 156 fiili gün,
 • Bu sektörler dışında kalan diğer sektörlerde ve mesleklerde en fazla 5 takvim ayı ve en fazla 78 fiili gün,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sayılan mesleklerde en fazla 240 fiili gün ve
 • Genel Müdürlük tarafından belirlenen geleceğim mesleklerinde ise en fazla 11 takvim ayı ve en fazla 234 fiili gün süreyle işbaşı eğitim programı düzenlenebilir. Toplamda ise 240 fiili günden fazla olamaz.
 1. İEP kontenjanı; son 6 aylık dönemde onaylı SGK bildirgelerindeki toplam prim gün sayısının yüz seksene bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. İşveren hesaplanan sigortalı sayısının en fazla yüzde otuzuna kadar katılımcı talebinde bulunabilecektir.
 2. Aylık sigortalı sayısı takibi, işyerlerindeki sigortalı sayısını gösterir belgedeki toplam prim gün sayısının otuza bölünmesiyle yapılacaktır.
 3. İEP hesaplanan kontenjan sayısı (Son 6 aylık dönemdeki toplam prim gün sayısının 180’e bölünmesi sonucu ortaya çıkan çalışan sayısı) ile programın başladığı aydaki çalışan sayısı (programın başladığı aydaki toplam prim sayısının 30’a bölünmesi sonucu ortaya çıkan çalışan sayısı) arasında en fazla %10 oranında bir fark oluşabilir.  Bu farkın %10’u geçmesi halinde işverenin fazla kontenjan kullanıp kullanmadığı kontrol edilecektir. 
 4. Genel Müdürlükçe belirlenecek mücbir sebep hallerinde programa devam edilmeyen günler için de Yönetim Kurulu tarafından karar alınarak katılımcıya ödeme yapılabilecektir.
 5. İşverenin, belirtilen taahhütleri yerine getirmemesi durumunda kurs veya programlardan yirmi dört ay süreyleyararlanamayacaktır.
 6. İşbaşı Eğitim Programı süresince kursiyerlere günlük 163,59 TL ödeme yapılmaktadır. Kursiyerin öğrenci olması durumunda kursiyere günlük 122,69 TL, işsizlik ödeneği alması durumunda günlük 81,80 TL ve geleceğin meslekleri olarak belirtilen meslekler için günlük 179,95 TL ödeme yapılmaktadır.

 

              Kursiyer Statüsü

Günlük Ödeme Tutarı

İş Arayan Kursiyer Günlük Ödeme

163,59 TL

Öğrenci Günlük Ödeme

122,69 TL

İşsizlik Maaşı Alan Günlük Ödeme

81,80 TL

Geleceğin Mesleği Günlük Ödeme

179,95 TL

 

 

 1. İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyen adayların aşağıda yer alan şartları sağlaması gerekmektedir?
 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak
 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı ya da eşi olmamak (Birinci derecede kan hısmı ifadesi, kişinin annesi, babası ve çocuklarını ve ikinci derecede kan hısmı ise kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabasını kapsamaktadır.).
 • Emekli olmamak
 • Programın başlama tarihinden önceki bir yıllık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
 • Program başlangıcından önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait priminin yatırılmamış olması
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak
 • Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

 

Yenilenen aktif işgücü yönetmeliği için: http://media.iskur.gov.tr/55111/aktif-isgucu-hizmetlerinin-yurutulmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-yonetmelik.docx

Yenilenen aktif işgücü genelgesi için: http://media.iskur.gov.tr/55110/aktif-isgucu-hizmetlerinin-yurutulmesine-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-genelge.docx

İş-Kur Aktif İşgücü Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Genelgesi İle İşbaşı Eğitim Program Değişiklikleri İŞKUR tarafından yenilenen aktif işgücü yönetmeliği ve aktif işgücü genelgesi ile işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.