HOLLANDA KARAR TEBLİĞİ KONULU GENEL YAZI 09NİS
HOLLANDA KARAR TEBLİĞİ KONULU GENEL YAZI

HOLLANDA KARAR TEBLİĞİ KONULU GENEL YAZI

01.04.2022

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.03.2022 tarihli ve Hollanda Karar Tebliği Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Ülkemizde ikamet eden ve Hollanda yetkili kurumunca aylık bağlanan, aylık talepleri reddedilen sigortalılara Hollanda yetkili kurumunca gönderilen bildirim yazılarının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (EHGM) Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına (YSEDB) intikal ettiği ve söz konusu bildirim yazılarının anılan Daire Başkanlığınca Ülkemiz mevzuatında tebligat hükümlerini düzenleyen 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan esaslar çerçevesinde ilgililere tebliğ edilmek üzere sosyal güvenlik il müdürlüklerine (SGİM) gönderildiği, bildirim sonrası da tebligat tarihlerinin ilgili Kuruma bildirilmek üzere SGİM’lerce YSEDB’na yazı yazıldığı bilinmektedir.

Yapılan müzakereler sonucu, Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan Hollanda'da çalışması bulunan sigortalılar ve bunların hak sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri doğrultusundaki iş ve işlemlerin SGİM’lere devredilmiş olması nedeniyle Türkiye’de ikamet eden Hollanda sigortalılarına gönderilen bildirim yazılarının, Hollanda yetkili kurumlarınca doğrudan sigortalının ikamet adreslerinin bulunduğu ildeki SGİM’lere gönderilmesi ve tebligata ilişkin bildirilerin de SGİM’ler üzerinden Hollanda sigorta kurumuna ulaştırılması üzerinde iki ülke yetkili kurumları mutabık kalınmıştır.

 

Söz konusu bildirim yazıların;

- Genel Yazı ekinde yer alan, iki dilde hazırlanmış olan matbu yazılarla yapılması,

- Cevabi yazılarda mutlaka Hollanda sigorta kurumunun yazı tarihinin ve işaretinin belirtilmesi,

- Kararın ilgiliye tebliğ edilememesi durumunda tebliğ edilememe gerekçesinin Türkçesi, yurtdisitercume@sgk.gov.tr adresine gönderilerek çevirisi yaptırıldıktan sonra gerekçenin, Türkçe ve İngilizce olarak bildirim yazısına yazılması,

- Hollanda Sosyal İşler Ataşeliğine gönderilecek yazıların asgari sosyal güvenlik il müdür yardımcısınca imzalanması

gerekmektedir.

 

 

 

HOLLANDA KARAR TEBLİĞİ KONULU GENEL YAZI 01.04.2022 Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 30.03.2022 tarihli ve Hollanda Karar Tebliği Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.