7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Genelgesindeki Değişiklik 19NİS
7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması Genelgesindeki Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Konu: 2020/45 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması

 

GENELGE

2021/12

 

17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı “7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” konulu Genelge’nin:

“Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi” başlıklı 5.3.b.2’nci başlıklı alt maddesine son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“Genelgenin 4.9. maddesinde belirtilen çeşitli başvurular dahil yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, ilk taksiti ödeyip ödemediği göz önünde bulundurulmaksızın 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) peşin ödeme talebinde bulunması ve peşin olarak hesaplanan borcu 6183 sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30/4/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.

Söz konusu hükümden yararlanmak isteyen işverenlerin yapılandırma başvurusunda bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurarak taksitli ödeme planlarını peşin ödeme planı olarak değiştirmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.

17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı “7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması” konulu Genelge’nin: “Tercih edilen ödeme planın değiştirilmesi” başlıklı 5.3.b.2’nci başlıklı alt maddesine son paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.