Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04OCA
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31350 (2.Mükerrer)

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

MADDE 1- 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.4.2.A numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi” ibaresi “Darülaceze Başkanlığı Tıp Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı tebliğin 2.4.4.H numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “immün plazma tedarik ve uygulama” ibaresinden sonra gelmek üzere “viral inaktivasyon işlemi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı tebliğin 3.3.34 numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Eklem içi kırıklarda ve artroskopik cerrahide kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.

(4) TV5680 SUT kodlu tıbbi malzemenin TV1080 ve TV1090 SUT kodları ile birlikte fatura edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanmaz.

 

Tebliğin Tamamı İçin Tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete Sayı: 31350 (2.Mükerrer)

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.