SGK Genelgesi 2020-40 Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması 09EKİ
SGK Genelgesi 2020-40 Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-15591373-724.01.02-11689791

Konu: Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

 

GENELGE

2020/40

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın 43 üncü maddesi uyarınca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte; 9 Mart 1987 tarihinde imzalanarak 1 Aralık 1988 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ile 8 Ocak 1998 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İlgili Ek Anlaşma" ve yeni İdari Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 9/3/1987 Tarihli Anlaşmanın Uygulama Şekillerine Dair İdari Düzenleme" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Genelgenin tamamı için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline ilişkin görüşmeler neticesinde 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" (Genelgede bundan sonra Anlaşma olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma" (Genelgede bundan sonra İdari Anlaşma olarak anılacaktır) 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.