KÇÖ de Yersiz/Fazla Ödemelerin İŞKUR’a Bildirilmesi ve İade Edilmesi 29TEM
KÇÖ de Yersiz/Fazla Ödemelerin İŞKUR’a Bildirilmesi ve İade Edilmesi

KÇÖ den yersiz ve yanlış yararlanmayla ilgili olarak;

  • 4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”
  • KÇÖ Hakkında Yönetmeliğin” 7’nci maddesinin (11) numaralı fıkrası; “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.” şeklinde düzenlemiştir.

Söz konusu yasal düzenlemelere göre;

  • Sigortalının kusurundan (örneğin; ödenek aldığı dönemde işe girme, askere alınma, emeklilik aylığının bağlanması vb.)kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte sigortalıdan; işverenin kusurundan (örneğin; kısa çalışma devam ederken normal faaliyete başladığını İŞKUR’a 6 iş günü içinde bildirmeme, sigorta prime esas kazanç tutarlarının fazla bildirilmesi, haftalık çalıştırılmayacak/çalıştırılacak saatin hatalı ve/veya yanlış bildirilmesi gibi) kaynaklandığı belirlenen yersiz/fazla ödemeler, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla yasal faizi ile birlikte işverenden geri alınır.

KÇÖ de Yersiz/Fazla ödemenin İŞKUR’a tekrar iade edilmesi/ödenmesinde Nasıl Bir Süreç İzlenmelidir?

İŞKUR tarafından işçi ve işverenden tahsilat işlemine başlamadan önce İşverenin; KÇÖ ye başvuru yaptığı tüm personellerin listesinin hazırlanarak Çalışma Gün/KÇÖ puantaj/Ödenek Tutarı karşılaştırması sonucunda fazla/yersiz  ödemede bulunulduğunun tespiti halinde;

Fazla/Yersiz Ödeme iadesinin Sigortalının İBAN Numarasına ödemenin geldiği İŞSİZLİK FONU hesabına yapılmaması önem arz etmektedir.

İade İşleminin İŞKUR yetkilisi ile görüşülerek alınacak olan ilgili İş-Kur hesabına yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve Değerlendirmenize sunarız.

4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesinin yedinci fıkrası “İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”...

Websitemize Hoşgeldiniz

İnsan kaynaklarınızı bugün daha verimli kılmak ve kurumunuzu geleceğe hazırlamak için buradayız...Bize sosyal medya hesaplarımız veya iletişim formumuz üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.